Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Välj status
Sök på parti
Sök på avsändare
Sök på fråndatum Sök på tilldatum
Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den.
Motioner
Kategori Titel Avsändare Parti Datum Status
Interpellation Interpellation - En knäckfråga, ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik Östen Eriksson Kristdemokraterna 2019-09-26 Behandlas
Interpellation Interpellation - Hur många äldre och yngre kvinnor drabbas av bröstcancer i Sörmland, ställd till sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2019-09-25 Behandlas
Interpellation Interpellation - Hur planeras personalbemanningen i den prioriterade primärvården? Ställd till Lorena Ramos (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor 2019-05-27 In progress
Interpellation Interpellation - Utreda konsekvenser av avgiftsfria sjukresor med sörmlandstrafiken, ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik 2019-05-27 In progress
Interpellation Interpellation - Likt snön om vintern kommer semester till sommaren, ställd till Lorena Ramos (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor 2019-04-01 Closed
Interpellation Interpellation - Trycksår, ställd till Jonas Lindeberg (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård 2019-04-01 In progress
Interpellation Interpellation - Räcker pengarna till sjukvården? Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande 2019-04-01 Closed
Interpellation Interpellation - Hur blir sörmländska vården smart och effektiv?, ställd till Jonas Lindeberg (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård 2019-03-28 Closed
Interpellation Interpellation - Hur tänker du lösa den sörmländska vårdkrisen? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård 2019-03-28 Closed
Interpellation Interpellation - TBE - frågor om små barn, ställd till Jonas Lindeberg (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård 2019-03-28 Closed
Interpellation Interpellation - Frågor om frågor, ställd till Tomas Borin (VfP), regionfullmäktiges ordförande 2019-03-28 Closed
Interpellation Interpellation - Skall osakliga kampanjer eller evidensbaserad kunskap styra våra beslut?, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande 2019-03-26 Closed
Interpellation Interpellation - Hur ska framtidens primärvård få plats? ställd till Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan 2019-03-25 Closed
Interpellation Interpellation - Stämmer expedierat beslut?, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Mica Vemic Sverigedemokraterna 2019-03-12 Closed