Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Motioner och interpellationer

Välj status
Sök på parti
Sök på avsändare
Sök på fråndatum Sök på tilldatum
Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den.
Motioner
Kategori Titel Avsändare Parti Datum
Interpellation Interpellation - Gnestapendelns inställda avgångar, ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik Monica Johansson Socialdemokraterna 2023-05-16
Interpellation Interpellation - Behandlas cykelhandlarna lika?, ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik Monica Johansson Socialdemokraterna 2023-05-16
Interpellation Interpellation - När vården havererar, ställd till Lars Lundqvist, Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Elinor Sundén Vänsterpartiet 2023-05-11
Interpellation Interpellation - Misslyckade ingrepp, ställd till Lars Lundqvist, Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2023-05-10
Interpellation Interpellation - Lång väntan för barn som mår dåligt, ställd till Lars Lundqvist regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2023-04-11
Interpellation Interpellation - Vad händer med BT, ställd till Tomas Borin regionråd med med särskilt personalansvar Jacob Sandgren Socialdemokraterna 2023-04-11
Interpellation Interpellation - Mobila team i psykiatrin, ställd till Lars Lundqvist, Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Jacob Sandgren Socialdemokraterna 2023-04-11
Interpellation Interpellation - Tillgänglighet till primärvården, ställd till Lars Lundqvist, Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Monica Johansson Socialdemokraterna 2023-04-11
Interpellation Interpellation - Multifokala linser, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Mica Vemic Sverigedemokraterna 2022-05-27
Interpellation Interpellation - Sommar och sol och kanske semester, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2022-05-16
Interpellation Interpellation - Hur går det med husläkarreformen? Ställd till Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan Eva Callhammar Liberalerna 2022-05-16
Interpellation Interpellation - Distriktssköterskekompetens inom primärvården, ställd till Louise Wiklund (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Christer Kax Sundberg Liberalerna 2022-04-11
Interpellation Interpellation - Mobila team inom äldrevården, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Christer Kax Sundberg Liberalerna 2022-04-11
Interpellation Interpellation - Hur länge ska resenärer behöva stå ute och frysa, ställd till Monica Johansson (S), ordförande i RUN Malin Karlsson Sverigedemokraterna 2022-01-31
Interpellation Interpellation - Ute i ur och skur? ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivfrågor Lotta Back Vänsterpartiet 2022-01-31
Interpellation Interpellation - Hur får vi stopp på oseriösa aktörer? ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2022-01-31
Interpellation Interpellation - Skydd som skaver, Ställd till Louise Wiklund (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Lotta Back Vänsterpartiet 2021-11-05
Interpellation Interpellation - Vad hände med AST? Ställd till Louise Wiklund (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Lotta Back Vänsterpartiet 2021-11-05
Interpellation Interpellation - Köande barn och unga, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2021-11-05
Interpellation Interpellation - Rutiner kring att lokalisera och hjälpa endometriospatienter, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Caroline Hansson Sverigedemokraterna 2021-10-12
Interpellation Interpellation - digital vård på undantag! ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2021-09-27
Interpellation Interpellation - Listning i primärvården, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Berit Hyllbrant Liberalerna 2021-08-30
Interpellation Interpellation - Varför underpresterar regionen med sjukvårdsrådgivningen? ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Eva Callhammar Liberalerna 2021-08-30
Interpellation Interpellation - Varför så dålig tillgänglighet på Vårdcentralen Linden? ställd till Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan Eva Callhammar Liberalerna 2021-08-30
Interpellation Interpellation - Om 1177 Vårdguiden - var god dröj, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2021-05-24
Interpellation Interpellation - Om vårdrelaterade infektioner, Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2021-04-12
Interpellation Interpellation - Uppskjuten vård på redan långa vårdköer, Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2021-04-12
Interpellation Interpellation - Vad händer med brukarsamverkan?, ställd till Jacob Sandgren (S), regionråd med särskilt samordningsansvar Christer Kax Sundberg Liberalerna 2021-04-08
Interpellation Interpellation - Screening av Kolorektalcancer, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marian Loley Kristdemokraterna 2021-04-06
Interpellation Interpellation - Coronapaus, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Lotta Back Vänsterpartiet 2021-04-06
Interpellation Interpellation - Säker tur, ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik Lotta Back Vänsterpartiet 2021-04-06
Interpellation Interpellation - Rehabilitera och Aktivera med gemensamma resurser. RAR. Hur går det?, ställd till Jacob Sandgren (S), regionråd med särskilt samordningsansva Malin Karlsson Sverigedemokraterna 2021-03-31
Interpellation Interpellation - Personalsituationen vid Kullbergska sjukhuset, ställd till Louise Wiklund (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Eva Callhammar Liberalerna 2021-03-23
Interpellation Interpellation - Psykiatrin, var god dröj, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2021-01-05
Interpellation Interpellation - Självtest för livmoderhalscancer, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2020-11-09
Interpellation Interpellation - Applåder skyddar inte medarbetarna, ställd till Louise Wiklund (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Lotta Back Vänsterpartiet 2020-11-06
Interpellation Interpellation - Likvärdig ambulansvård i hela Sörmland, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2020-10-01
Interpellation Interpellation - Om 1177 Sjukvårdsrådgivning i egen regi, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2020-10-01
Interpellation Interpellation - Den sörmländska vårdskulden, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2020-09-28
Interpellation Interpellation - Tillgängliga eller otillgängliga vårdcentraler, ställd till Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2020-09-07
Interpellation Interpellation - Angående tryggheten på sjukhusen och på vårdcentraler, ställd Louise Wiklund (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2020-09-06
Interpellation Interpellation - Patienttapp till vårdcentralerna gällande cancerpatienter, ställd till Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2020-09-04
Interpellation Interpellation - Förberedelse av vaccination mot Covid-19, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Eva Callhammar Liberalerna 2020-08-31
Interpellation Interpellation - Rehabilitering efter Covid-19, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2020-08-31
Interpellation Interpellation - Hur mår den sörmländska kulturen? Ställd till Åsa Kratz (S), ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Abshir Osman Moderaterna 2020-05-25
Interpellation Interpellation - Hur säkras ögonsjukvården 2021? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Eva Callhammar Liberalerna 2020-04-06
Interpellation Interpellation - Cirkulär ekonomi, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Petter Söderblom Moderaterna 2020-03-04
Interpellation Interpellation - Uppföljning: Hur mycket ska ni spara på sjukvården i år? Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2020-03-04
Interpellation Interpellation - Om byggnationer på löpande räkning, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2020-03-04
Interpellation Interpellation - Incheckning inte bara för syns skull? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2020-03-02
Interpellation Interpellation - Strax dags för sex? Ställd till Louise Wiklund (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Lotta Back Vänsterpartiet 2020-03-02
Interpellation Interpellation - Trycksår i slutenvården? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2020-03-02
Interpellation Interpellation - Hälsokontroll av nyanlända? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2020-02-26
Interpellation Interpellation - Det demokratiska underskottet inom Region Sörmland, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Bertil Malmberg Sverigedemokraterna 2020-02-11
Interpellation Interpellation - Ambulanser med körförbud, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2020-02-11
Interpellation Interpellation - Vad är priset för en trygg förlossning? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Rätt platser för egen rättspsykiatri, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Mår kvinnorna bättre nu? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Har vi nån koll på hälsokontroll? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Elinor Sundén Vänsterpartiet 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Menar man allvar med etableringskursen? Ställd till Louise Wiklund (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Elinor Sundén Vänsterpartiet 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Hur går arbetet med att elektrifiera Sörmland? Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Eva Callhammar Liberalerna 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Var hamnar välfärdsmiljarderna? Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Eva Callhammar Liberalerna 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Hur utvecklar sig ambulansens framkörningstider? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Eva Callhammar Liberalerna 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Hur möter vi den vansinniga utvecklingen? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2020-01-27
Interpellation Interpellation - Om regionens långsiktiga finansiering, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2020-01-26
Interpellation Interpellation - Hur mycket ska ni spara på sjukvården i år? Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2020-01-26
Interpellation Interpellation - Uppföljning av upphandlingar, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Petter Söderblom Moderaterna 2020-01-21
Interpellation Interpellation - Stängning av bastun vid Kullbergska sjukhuset, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2020-01-20
Interpellation Interpellation - Barn och ungas psykiska ohälsa, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2020-01-20
Interpellation Interpellation - Gällande tillgänglighet för motioner/interpellationer, ställd till Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2019-11-08
Interpellation Interpellation - Mellan stolarna, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Thomas Selig Vänsterpartiet 2019-11-07
Interpellation Interpellation - Slut på plånboksvänlig vård, ställd till Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalsskolan Elinor Sundén Vänsterpartiet 2019-11-06
Interpellation Interpellation - Utan spaning ingen aning, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Christer Kax Sundberg Liberalerna 2019-10-22
Interpellation Interpellation - Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Malin Karlsson Sverigedemokraterna 2019-10-22
Interpellation Interpellation - Köer i tandvården, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Christer Kax Sundberg Liberalerna 2019-10-22
Interpellation Interpellation - I väntans tider, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2019-10-07
Interpellation Interpellation - Hur agerar majoriteten kring de allt längre köerna? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Eva Callhammar Liberalerna 2019-10-07
Interpellation Interpellation - Hur mår folk i Sörmland ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Abshir Osman Moderaterna 2019-10-07
Interpellation Interpellation - Jobbar Sörmland smartare? Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2019-10-07
Interpellation Interpellation - Södermanland behöver fler jobb och stärkt köpkraft, ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik Jari Prenker Puustinen Moderaterna 2019-10-06
Interpellation Interpellation - Lättakuter i primärvården, ställd till Camilla Holmgren (S), Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolans ordförande Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-10-04
Interpellation Interpellation - Digitaliseringsinvesteringar, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Petter Söderblom Moderaterna 2019-10-04
Interpellation Interpellation - Vad hände med den mobila äldreakuten? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Eva Callhammar Liberalerna 2019-09-16
Interpellation Interpellation - Säker kraft till vården, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2019-08-26
Interpellation Interpellation - Hur blir det med den psykiatriska vården i Flen? ställd till Lorena Ramos (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Lotta Back, Eva Callhammar, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Magnus Leivik Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna 2019-08-26
Interpellation Interpellation - Självtest för livmoderhalscancer, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-08-26
Interpellation Interpellation - Digital mottagning för unga diabetiker, ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-08-26
Interpellation Interpellation - Satsningar på sjukvården... blev besparingar, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2019-08-23
Interpellation Interpellation - Vårdmomsens påverkan på den sörmländska vården, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Eva Callhammar Liberalerna 2019-08-23
Interpellation Interpellation - Tretton frågor om barn- och ungdomspsykiatrin, ställd till Jonas Lindeberg (VfP) regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2019-08-22
Interpellation Interpellation - Hur nyttjas våra operationssalar? ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Eva Callhammar Liberalerna 2019-05-27
Interpellation Interpellation - Sörmlands museums restaurang - ett sänke för kulturen, ställd till Åsa Kratz (S), ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Abshir Osman Moderaterna 2019-05-27
Interpellation Interpellation - Hur planeras personalbemanningen i den prioriterade primärvården? Ställd till Lorena Ramos (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Christer Kax Sundberg Liberalerna 2019-05-27
Interpellation Interpellation - Utreda konsekvenser av avgiftsfria sjukresor med sörmlandstrafiken, ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik Thomas Selig Vänsterpartiet 2019-05-27
Interpellation Interpellation - En knäckfråga, ställd till Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik Elinor Sundén Vänsterpartiet 2019-05-14
Interpellation Interpellation - En fråga som stannat kvar, ställd till Lorena Ramos (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Lotta Back Vänsterpartiet 2019-05-14
Interpellation Interpellation - Utan arbete, utan hjälp, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Lotta Back Vänsterpartiet 2019-04-01
Interpellation Interpellation - Likt snön om vintern kommer semester till sommaren, ställd till Lorena Ramos (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Filip Ek Rundström Moderaterna 2019-04-01
Interpellation Interpellation - Trycksår, ställd till Jonas Lindeberg (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-04-01
Interpellation Interpellation - Räcker pengarna till sjukvården? Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Magnus Leivik Moderaterna 2019-04-01
Interpellation Interpellation - Hur blir sörmländska vården smart och effektiv?, ställd till Jonas Lindeberg (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2019-03-28
Interpellation Interpellation - Hur tänker du lösa den sörmländska vårdkrisen? Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2019-03-28
Interpellation Interpellation - TBE - frågor om små barn, ställd till Jonas Lindeberg (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2019-03-28
Interpellation Interpellation - Frågor om frågor, ställd till Tomas Borin (VfP), regionfullmäktiges ordförande Lotta Back Vänsterpartiet 2019-03-28
Interpellation Interpellation - Skall osakliga kampanjer eller evidensbaserad kunskap styra våra beslut?, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Bertil Malmberg Sverigedemokraterna 2019-03-26
Interpellation Interpellation - Hur ska framtidens primärvård få plats? ställd till Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan Maria Gilstig Moderaterna 2019-03-25
Interpellation Interpellation - Stämmer expedierat beslut?, ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Mica Vemic Sverigedemokraterna 2019-03-12
Interpellation Interpellation - Hur många väljer sin egen läkare? - Ewa Callhammar (L) - Ställd till Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan Eva Callhammar Liberalerna 2019-02-25
Interpellation Interpellation - Bröstcancervården i Region Sörmland - Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)- Ställd till Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-02-25
Interpellation Interpellation - Ett rökfritt Sörmland - Petter Söderblom (M) - Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Petter Söderblom Moderaterna 2019-02-15
Interpellation Interpellation - Målsättningar för Region Sörmland klimatarbete - Petter Söderblom (M) - Ställd till Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Petter Söderblom Moderaterna 2019-02-15
Interpellation Interpellation - Digital triagering, ställd till Jonas Lindeberg (VfP) regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-01-21
Interpellation Interpellation - Demokratins värde, ställd till Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande Lotta Back Vänsterpartiet 2019-01-21
Interpellation Interpellation - Att säga ja till livet, ställd till Jonas Lindeberg (VfP) regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Lotta Back Vänsterpartiet 2019-01-21
Interpellation Interpellation - Vad är effekterna av avgiftsfriheten? Ställd till Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande Eva Callhammar Liberalerna 2019-01-21
Interpellation Interpellation - Kan man lita på att bussen kommer? Ställd till Mattias Claesson (C) regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik Christer Kax Sundberg Liberalerna 2019-01-21
Interpellation Interpellation - Vem som helst kan må psykiskt dålig, även den som är äldre, ställd till Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande Maria Gilstig Moderaterna 2019-01-21
Interpellation Interpellation - När blir Region Sörmland oberoende av hyrpersonal? Ställd till Lorena Ramos (VfP) regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Magnus Leivik Moderaterna 2019-01-21
Interpellation Interpellation - Diskriminering inom sjukvården, ställd till Lorena Ramos (VfP) regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor Filip Ek Rundström Moderaterna 2019-01-21
Interpellation Interpellation - Uppsägning av logopedresurs vid språkförskolan i Nyköping, ställd till Jonas Lindeberg (VfP) regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2018-12-03
Interpellation Interpellation - Sjuksköterskor och administratörer, ställd till landstingsråd Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2018-06-05
Interpellation Interpellation - Allt längre vårdköer i Sörmland, ställd till landstingsråd Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2018-06-05
Interpellation Interpellation - Får cancersjuka vård i tid?, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Magnus Leivik Moderaterna 2018-06-05
Interpellation Interpellation - Sveriges friskaste län - fortfarande en rimlig målsättning?, ställd till landstingsråd Monica Johansson (S) Abshir Osman Moderaterna 2018-06-04
Interpellation Interpellation - Läget inom barn- och ungdomspsykiatrin, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Abshir Osman Moderaterna 2018-06-04
Interpellation Interpellation - Vårdledarens viktiga uppdrag. Får de möjlighet att genomföras?, ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Lorena Ramos Vård för Pengarna 2018-05-14
Interpellation Interpellation - bårhusets stängning i Strängnäs, ställd till landstingsråd Monica Johansson (S) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2018-05-07
Interpellation Interpellation - Inga remisskrav i sjukvården, eller?, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2018-04-03
Interpellation Interpellation - Ekologisk kost - bra för hälsa och miljö?, ställd till miljölandstingsråd Anna Wåhlström (MP) Christer Sundqvist Moderaterna 2018-04-03
Interpellation Interpellation - Driften av restaurangen på museet - vilken soppa!ställd till ordförande i Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet Åsa Krantz (S) Abshir Osman Moderaterna 2018-04-03
Interpellation Interpellation - Specialisera flera, ställd till landstingsråd Jacob Sandgren (S) Lotta Back Vänsterpartiet 2018-03-29
Interpellation Interpellation - Hur många äldre och yngre kvinnor drabbas av bröstcancer i Sörmland, ställd till sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2018-03-28
Interpellation Interpellation - gällande cancervården, ställd till landstingsråd Monica Johansson (S) Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2018-03-28
Interpellation Interpellation - Upplevelserna i den akuta vården, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2018-02-20
Interpellation Interpellation - Tillgången till den akuta sjukvården, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2018-02-20
Interpellation Interpellation - Tillståndet i den sörmländska sjukvården, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2018-02-20
Interpellation Interpellation - Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Sörmland, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Bertil Malmberg Sverigedemokraterna 2018-02-19
Interpellation Interpellation - Säkerställande av patientsäkerhet vid behandling mot prostatacancer, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Bertil Malmberg Sverigedemokraterna 2018-02-19
Interpellation Interpellation - Traumavård, ställd till finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Christer Sundqvist Moderaterna 2018-02-19
Interpellation Interpellation - Barn och ungas psykiska ohälsa, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2018-02-12
Interpellation Interpellation - Myalgisk Encefalomyelit (ME), ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2018-02-12
Interpellation Interpellation - Tandvårdsavtalet för barn och unga vuxna, ställd till landstingsråd Mattias Claesson (C) Ursula Falkringe Moderaterna 2018-01-30
Interpellation Interpellation - Vårdpersonalens kompetens och löneutveckling ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2017-11-09
Interpellation Interpellation om sjukvårdens effektivitet ställd till ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet Fredrik Lundgren (L) Magnus Leivik Moderaterna 2017-10-24
Interpellation Interpellation om transporter och klimat - ställd till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Christer Sundqvist Moderaterna 2017-10-24
Interpellation Interpellation - Vart tog doulorna vägen? Ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Lotta Back Vänsterpartiet 2017-10-23
Interpellation Interpellation - Laddning av elbilar ställd till miljölandstingsråd Anna Wåhlström (MP) Robin Karlsson Moderaterna 2017-10-23
Interpellation Interpellation gällande besöken till primärvården - ställd till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2017-10-20
Interpellation Interpellation - Samverkan mellan skolmedicin och naprapater. Ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Bertil Malmberg Sverigedemokraterna 2017-10-17
Interpellation Interpellation om språkutbildning för nyanländ vårdpersonal - ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Abshir Osman Moderaterna 2017-09-12
Interpellation Interpellation om digitala vårdcentraler - ställd till ordförande i hälsovalsberedningen Mattias Claesson (C) Magnus Leivik Moderaterna 2017-09-11
Interpellation Interpellation om SMS-livräddare - ställd till ordförande i landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott Fredrik Lundgren (L) Ursula Falkringe Moderaterna 2017-09-11
Interpellation Interpellation - Kretslopp - återvunnet material - ställd till miljölandstingsråd Anna Wåhlström (MP) Christer Sundqvist Moderaterna 2017-09-11
Interpellation Interpellation - Inrättande av behandling mot spelmissbruk - ställd till Camilla Holmgren (S) Ingrid Jerneborg Glimne Moderaterna 2017-09-06
Interpellation Interpellation - Vårdplatser för barn? - ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2017-09-05
Interpellation Interpellation om Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunals överenskommelse om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården - ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2017-09-05
Interpellation Interpellation om utlandsrekrytering - ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Ursula Falkringe Moderaterna 2017-08-24
Interpellation Interpellation - Är IT-säkerheten i Sörmlands landsting säker? Ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Östen Eriksson Kristdemokraterna 2017-08-22
Interpellation Interpellation om patienternas delaktighet - ställd till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2017-08-17
Interpellation Interpellation - Föreskrivning av koagulationsmätare - ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Christer Sundqvist Moderaterna 2017-06-05
Interpellation Interpellation - Marknadsföring av primärvård i Nyköping- ställd till Hälsovalsberedningens ordförande Mattias Claesson (C) Christer Sundqvist Moderaterna 2017-06-05
Interpellation Interpellation - Första intrycket varar - ställd till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Fredrik Lundgren (L) Ursula Falkringe Moderaterna 2017-06-05
Interpellation Interpellation - Handlingsplan för tillgänglighet- ställd till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Fredrik Lundgren (L) Magnus Leivik Moderaterna 2017-06-05
Interpellation Interpellation - Öppna data och PSI-lagen - ställd till finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Robin Karlsson Moderaterna 2017-06-05
Interpellation Interpellation - Vad var det vi sa... - ställd till finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Lotta Back Vänsterpartiet 2017-06-01
Interpellation Interpellation angående landstingets avtalstrohet - ställd till finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Ulf Westerberg Moderaterna 2017-05-31
Interpellation Interpellation om landstingets jämställdhetsarbete - ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2017-05-23
Interpellation Interpellation - Om vårdplatser och arbetsbelastning, del 3 - ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2017-05-16
Interpellation Interpellation - Specialister på flykt - ställd till landstingsråd Jacob Sandgren (S) Lotta Back Vänsterpartiet 2017-04-03
Interpellation Interpellation - Om vårdplatser och arbetsbelastning, del 2 - ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2017-03-30
Interpellation Interpellation - Om DU-nämndens organisation, ställd till landstingsstyrelsen ordförande Monica Johansson (S) Christer Sundqvist Moderaterna 2017-03-28
Interpellation Interpellation - Behandling av förlossningsskadade kvinnor i Sörmland - ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2017-03-28
Interpellation Interpellation - Utvärdering av landstingsfullmäktiges beredningar - ställd till finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2017-03-27
Interpellation Interpellation - Resurser under sommartider - ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Lorena Ramos Vård för Pengarna 2017-03-21
Interpellation Interpellation - Ny modell för närsjukvård, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Christer Sundqvist Moderaterna 2017-02-21
Interpellation Interpellation - Digital mottagning, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Christer Sundqvist Moderaterna 2017-02-21
Interpellation Interpellation - Om den akuta sjukvården i Sörmlands, ställd till landstingsstyrelsen ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2017-02-21
Interpellation Interpellation - Om vårdplatser och arbetsbelastning, ställd till landstingsstyrelsen ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2017-02-21
Interpellation Interpellation - Vad kostar det att vara medlem i de regionala kulturorganisationerna, ställd till ordförande i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Åsa Kratz (S) Abshir Osman Moderaterna 2017-02-21
Interpellation Interpellation - Screening och behandling av bröstcancer i Sörmland, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2017-02-13
Interpellation Interpellation - Välkomstvaccin - ställd till landstingsråd Mattias Claesson (C) Lotta Back Vänsterpartiet 2017-01-30
Interpellation Interpellation - Vårdplatser och krisorganisation - saknas? - ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingråd Fredrik Lundgren (L) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2017-01-20
Interpellation Interpellation - Palliativ vård - saknas? - ställd till Finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2017-01-20
Interpellation Interpellation - Smakar laxen gott? Ställd till landstingsråd Ann-Sofie Jacobsson (MP) David Aronsson Vänsterpartiet 2017-01-20
Interpellation Interpellation - Strokevård på Mälarsjukhuset - saknas? - ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2017-01-20
Interpellation Interpellation - Framtidens vårdavdelning - saknas? - ställd till Personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2017-01-20
Interpellation Interpellation - Prioriteringsarbete inom hälso- och sjukvården - ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Christer Sundqvist Moderaterna 2016-10-25
Interpellation Interpellation - Forsknings- och innovationsstrategi samt forskningsfond - ställd till Finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Christer Sundqvist Moderaterna 2016-10-25
Interpellation Interpellation angående Nya möjligheter - Ställd till Personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Ulf Westerberg Moderaterna 2016-10-24
Interpellation Interpellation om den akuta sjukvården i Sörmland - ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2016-09-27
Interpellation Interpellation - Glasögonbidrag till barn - ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Lotta Back Vänsterpartiet 2016-09-26
Interpellation Interpellation - Emla eller va emlig - ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Lotta Back Vänsterpartiet 2016-09-26
Interpellation Interpellation - Användandet av bemanningsföretaget Orange Hälsa AB - ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-09-23
Interpellation Interpellation - Väntetider på hjälpmedel - ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Bertil Malmberg Sverigedemokraterna 2016-09-20
Interpellation Interpellation - Åtgärder på avdelning 82 på Mälarsjukhuset - ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-09-15
Interpellation Interpellation - Vård i livets slutskede - ställd till sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (L) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-09-14
Interpellation Interpellation - Vårdplatskatastrofen sommaren 2016 Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2016-08-31
Interpellation Interpellation - Kultur på recept - ställd till primärvårdsnämndens ordförande Camilla Holmgren (S) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-05-31
Interpellation Interpellation - Hur följs förskrivningen av läkemedel upp? ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (L) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-05-31
Interpellation Interpellation - Ambulanssjukvården i Sörmland - igen! - ställd till landstingsrådet Fredrik Lundgren (L) Ingrid Jerneborg Glimne Moderaterna 2016-05-31
Interpellation Interpellation om den akuta sjukvården i Sörmland - ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Magnus Leivik Moderaterna 2016-05-30
Interpellation Interpellation - Brandskyddet på våra sjukhus - ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Christer Sundqvist Moderaterna 2016-05-30
Interpellation Interpellation - Sörmland har i särklass flest överbeläggningar i hela landet - ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Abshir Osman Moderaterna 2016-05-30
Interpellation Interpellation - Barnperspektiv i den "pågående" ombyggnationen bland sjukhusen - ställd till finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Tomas Borin Vård för Pengarna 2016-05-03
Interpellation Interpellation angående landstingets avtalstrohet, ställd till Carl Werner (MP) Ulf Westerberg Moderaterna 2016-04-06
Interpellation Interpellation - Tanken är god, doulor behövs! Lotta Back Vänsterpartiet 2016-04-04
Interpellation Interpellation - Stängningen av avdelning 10 på Nyköpings lasarett - ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-04-04
Interpellation Interpellation - Vårdplatser sommaren 2016 - ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-04-04
Interpellation Interpellation ställd till Finanslandstingsrådet Monica Johansson (S)- Sveriges friskaste län - en rimlig målsättning? Abshir Osman Moderaterna 2016-03-29
Interpellation Interpellation - Särskilda insatser på arbetsplatser - ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-03-23
Interpellation Interpellation - Är BUP på Kullbergska hotad? Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-03-21
Interpellation Interpellation - Rekrytering utomlands - ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Ursula Falkringe Moderaterna 2016-03-21
Interpellation Interpellation - Policyarbete inom mänskliga rättigheter, ställd till folkhälso- och miljölandstingsråd Ann-Sofie Jacobsson (MP) Lotta Back Vänsterpartiet 2016-02-22
Interpellation Interpellation - Riktade statliga medel för kvinnors hälsa, ställd till finanslandstingsråd Monica Johansson (S) Lotta Back Vänsterpartiet 2016-02-22
Interpellation Interpellation - Avsked i frid, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Lotta Back Vänsterpartiet 2016-02-22
Interpellation Interpellation - Forskning och rutinsjukvård - finns undanträngningsrisker? Ställd till sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (L) Madeleine Forsberg Vård för Pengarna 2016-02-21
Interpellation Interpellation - Det gör mig riktigt arg - Ställd till Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Fredrik Lundgren (L) Magnus Leivik Moderaterna 2016-02-18
Interpellation Interpellation om tandvården i Landstinget Sörmland, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) Bertil Malmberg Sverigedemokraterna 2016-02-16
Interpellation Interpellation - "Väntan ligger och kokar i bakhuvudet", ställd till personallandstingsrådet Jacob Sandgren (S) Helena Koch Moderaterna 2016-02-16
Interpellation Interpellation - Dispens för anställningar på sjukhusen - ställd till personallandstingsrådet Jacob Sandgren (S) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-02-15
Interpellation Interpellation - Sjukfrånvaron i Landstinget Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-02-06
Interpellation Interpellation - Barnskyddsteam i Sörmland Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-02-03
Interpellation Interpellation - Varför läggs Unga Vuxna ned? - ställd till hälso- och sjukvårdslandstingråd Fredrik Lundgren (L) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2016-01-27
Interpellation Interpellation - Snart är det sommar igen - ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (L) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2016-01-27
Interpellation Interpellation ställd till landstingsrådet Fredrik Lundgren (FP) - Primärvårdspsykolog Maud Ekman, Lotta Back Vänsterpartiet, Vänsterpartiet 2015-11-10
Interpellation Interpellation ställd till landstingsrådet Fredrik Lundgren (FP) - Prostatan i fokus Lotta Back Vänsterpartiet 2015-11-10
Interpellation Interpellation ställd till landstingsrådet Fredrik Lundgren (FP) och ordförande i Primärvårdsnämnden Monica Johansson - Vågar vi fråga om sexuell utsatthet? Lotta Back Vänsterpartiet 2015-11-10
Interpellation Interpellation ställd till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Fredrik Lundgren (FP) - Tolkbristen - hur ska vi klara den? Abshir Osman Moderaterna 2015-11-10
Interpellation Interpellation ställd till finanslandstingsråd Åsa Kullgren (S) - Ger passivhus de energibesparingar vi förväntar oss? Christer Sundqvist Moderaterna 2015-11-09
Interpellation Interpellation - Alkoholmottagningar i Sörmland, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (FP) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2015-11-09
Interpellation Interpellation om alkoholskador under graviditeten, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (FP) Ursula Falkringe Moderaterna 2015-11-09
Interpellation Interpellation om vårdplatserna i Landstinget Sörmland, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) Magnus Leivik Moderaterna 2015-11-09
Interpellation Interpellation om jämställdhet och integration, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) Magnus Leivik Moderaterna 2015-11-09
Interpellation Interpellation om säkerhet och överbeläggningar, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (FP) Magnus Leivik Moderaterna 2015-11-09
Interpellation Interpellation ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) - Traineejobb och extratjänster - infrias vallöftet? Christer Sundqvist Moderaterna 2015-11-07
Interpellation Interpellation - Länets beredskap för strokesjukvård. Ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren (FP) Helena Koch Moderaterna 2015-10-13
Interpellation Interpellation - Paus i sjukhusbyggnationerna - hur påverkar det sjukvården? Ställd till ordföranden i Finans- och regionutskottet Åsa Kullgren (S) Abshir Osman Moderaterna 2015-10-13
Interpellation Interpellation - Diabetespatienter och medicinsk fotvård, ställd till hälsovalsberedningens ordförande Mattias Claesson (C) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-10-13
Interpellation Interpellation om väntetid bröstcancer - ställd till ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet Fredrik Lundgren (FP) Christer Sundqvist Moderaterna 2015-10-05
Interpellation Interpellation - Om traumastöd ställd till Åsa Kullgren (S) Christer Sundqvist Moderaterna 2015-09-18
Interpellation Interpellation - Sommarstängda vårdplatser fortsatt stängda ställd till Fredrik Lundgren (FP) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-08-18
Interpellation Interpellation - Om ambulanstäthet, ställd till Fredrik Lundgren (FP) Christer Sundqvist Moderaterna 2015-06-02
Interpellation Interpellation - Operationskapacitet ställd till Fredrik Lundgren (FP) Christer Sundqvist Moderaterna 2015-06-02
Interpellation Interpellation - Sommarmorötter i personalpolitiken? Ställd till Fredrik Lundgren (FP) Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2015-06-02
Interpellation Interpellation ställd till landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) - om nya lokaler för Sörmlands Museum Abshir Osman Moderaterna 2015-06-02
Interpellation Interpellation angående landstingets avtalstrohet, ställd till ordförande i upphandlingsutskottet Carl Werner (MP) Ulf Westerberg Moderaterna 2015-06-01
Interpellation Interpellation ställd till finanslandstingsråd Åsa Kullgren (S) - Tillgång till den sjukvård jag behöver, i Landstinget Sörmland Per Grönberg Moderaterna 2015-06-01
Interpellation Interpellation ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (FP) - Förtroendet för sjukhusen i Landstinget Sörmland Per Grönberg Moderaterna 2015-06-01
Interpellation Interpellation ställd till finanslandstingsråd Åsa Kullgren (S) - Rimliga väntetider i Landstinget Sörmland Per Grönberg Moderaterna 2015-06-01
Interpellation Interpellation om medarbetarnas flextid ställd till personallandstingsråd Jakob Sandgren (S) Ingrid Jerneborg Glimne, Maria Gilstig Moderaterna, Moderaterna 2015-05-27
Interpellation Interpellation ställd till miljö- och folkhälsolandstingsrådet - System för inköpskontroll Robin Karlsson Moderaterna 2015-05-27
Interpellation Interpellation - om vårdköernas konsekvenser ställd till Åsa Kullgren (S) Magnus Leivik Moderaterna 2015-05-27
Interpellation Interpellation - om vården till s k papperslösa ställd till Åsa Kullgren (S) Magnus Leivik Moderaterna 2015-05-27
Interpellation Interpellation - Uppföljning av IVPA-verksamheten i länet Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-05-11
Interpellation Interpellation - om den akuta sjukvården i Sörmland, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) Magnus Leivik Moderaterna 2015-04-14
Interpellation Interpellation - om underskotten i sjukvården, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) Magnus Leivik Moderaterna 2015-04-14
Interpellation Interpellation - Finns någon åtgärdsplan för att åtgärda hälso- och sjukvårdens besvärliga ekonomi? Ställd till landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2015-04-13
Interpellation Interpellation - Löfte till alla cancerpatienter - behandling inom fyra veckor, ställd till Åsa Kullgren (S) Christer Sundqvist Moderaterna 2015-04-13
Interpellation Interpellation - Hur når vi landstingets mål för koldioxidutsläpp från transporter? ställd till folkhälso- och miljölandstingsråd Ann-Sofie Jacobsson (MP) Christer Sundqvist Moderaterna 2015-04-13
Interpellation Interpellation - Allmän tjänstgöring för sjuksköterskor, ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Ursula Falkringe Moderaterna 2015-04-10
Interpellation Interpellation - SMS livräddare, ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Fredrik Lundgren (FP) Ursula Falkringe Moderaterna 2015-04-10
Interpellation Interpellation - Abort för kvinnor från andra länder - ställd till landstingsråd Fredrik Lundgren (FP) Lotta Back Vänsterpartiet 2015-04-09
Interpellation Interpellation - Vårdnära service, ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Helena Koch Moderaterna 2015-03-23
Interpellation Interpellation - Traineejobb i vården, ställd till ordförande i landstingsstyrelsens personalberedning Jacob Sandgren (S) Christer Sundqvist Moderaterna 2015-03-09
Interpellation Interpellation - Upphandling av specialister i gynekologi i Strängnäs, ställd till landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-03-09
Interpellation Interpellation - Vad görs åt den ökande sjukfrånvaron bland anställda i sjukvården?, ställd till personallandstingsrådet Jacob Sandgren (S) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2015-02-16
Interpellation Interpellation - Hur ojämlik är adhd-vården i Sörmland?, ställd till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Thomas af Bjur (FP) Östen Eriksson Kristdemokraterna 2015-02-16
Interpellation Interpellation angående handlingsplan för förebyggande av trycksår ställd till Thomas af Bjur Ursula Falkringe Moderaterna 2015-02-16
Interpellation Interpellation - Angående investeringsplan för Framtidens hälso- och sjukvård, ställd till Åsa Kullgren (S) Ingrid Jerneborg Glimne Moderaterna 2015-02-16
Interpellation Interpellation - Reformer och utmaningar, ställd till Thomas af Bjur (FP) Magnus Leivik Moderaterna 2015-02-16
Interpellation Interpellation angående Sprutor ställd till Thomas af Bjur (FP) Lotta Back Vänsterpartiet 2015-02-16
Interpellation Interpellation angående Övergångsperiod slut - nu ska landstingen själva finansiera personalens fortbildning fullt ut Ulf Westerberg Moderaterna 2015-02-12
Interpellation Interpellation angående personalflykt ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Thomas af Bjur Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2015-01-20
Interpellation Interpellation angående vårdplatssituationen i Sörmland ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Thomas af Bjur (FP) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-01-14
Interpellation Interpellation - Landstingets personalpolitik - piska eller morot, ställd till personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) Jonas Lindeberg, Lorena Ramos Vård för Pengarna, Vård för Pengarna 2015-01-07
Interpellation Interpellation - Den nya patientlagen kräver informationssatsningar! Ställd till landstingsstyrelsens ordförander Åsa Kullgren Östen Eriksson Kristdemokraterna 2014-11-05
Interpellation Interpellation angående jourersättning för vissa yrkesgrupper ställd till Greger Tidlund (S) Magnus Leivik Moderaterna 2014-11-05
Interpellation Interpellation - Våld i nära relationer. Ställd till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Thomas af Bjur (FP) Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2014-10-30
Interpellation Interpellation - Angående korrekt redovisning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2014-10-22
Interpellation Interpellation - 15 livsviktiga sekunder Lotta Back Vänsterpartiet 2014-06-03
Interpellation Interpellation - Angående vårdplatser på barnkliniken Magnus Leivik Moderaterna 2014-06-03
Interpellation Interpellation - Vem har fattat beslut om investeringarna och detaljplaneringen på Nyköpings lasarett. Ställd till Åsa Kullgren Mattias Claesson Centerpartiet 2014-05-28
Interpellation Interpellation - Hur fungerar det med samordnad individuell plan? Ställd till Åsa Kullgren Mattias Claesson Centerpartiet 2014-05-28
Interpellation Interpellation - Vad kostar reklamen? Ställd till Åsa Kullgren Mattias Claesson Centerpartiet 2014-05-28
Interpellation Interpellation ställd till Patientnämndens ordförande Anita Neuhaus (S) - Allt fler sörmlänningar är missnöjda med vården Abshir Osman Moderaterna 2014-05-27
Interpellation Interpellation angående befarad kö för upphandlingar Ulf Westerberg Moderaterna 2014-05-07
Interpellation Interpellation angående landstingets avtalstrohet Ulf Westerberg Moderaterna 2014-05-07
Interpellation Interpellation - Angående satsningen på ökad tillgänglighet Magnus Leivik Moderaterna 2014-04-11
Interpellation Interpellation - Angående hållbart arbetsgivarskap Magnus Leivik Moderaterna 2014-04-11
Interpellation Interpellation - Trycksår är en viktig patientsäkerhetsfråga! Östen Eriksson Kristdemokraterna 2014-04-09
Interpellation Interpellation - Vad har den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar inneburit för Landstinget Sörmland Östen Eriksson Kristdemokraterna 2014-02-17
Interpellation Interpellation - Fullt i cellen Maud Ekman Vänsterpartiet 2014-02-13
Interpellation Interpellation - Alkoholmottagningar inom Landstinget Sörmland Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2014-02-11
Interpellation Interpellation - Kostnader för politik och ledning Magnus Leivik Moderaterna 2014-02-03
Interpellation Interpellation - Landstingets investeringar och finanser Magnus Leivik Moderaterna 2014-02-03
Interpellation Interpellation - Antalet medarbetare i vården Magnus Leivik Moderaterna 2014-01-13
Interpellation Interpellation - Tillgången på akut vård, komplettering Magnus Leivik Moderaterna 2013-12-19
Interpellation Interpellation - Medarbetarnas kompetensutveckling, komplettering Magnus Leivik Moderaterna 2013-12-19
Interpellation Interpellation - Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, komplettering Magnus Leivik Moderaterna 2013-12-19
Interpellation Interpellation - Hur går det för muséet i Nyköping Abshir Osman Moderaterna 2013-11-12
Interpellation Interpellation - Producerad hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2013-11-12
Interpellation Interpellation - Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården Magnus Leivik Moderaterna 2013-11-12
Interpellation Interpellation - Rörande den föreslagna organisationsförändringen för miljöenheten Ingrid Nylén Brege, Charlotta Svebeus Moderaterna, Moderaterna 2013-11-12
Interpellation Interpellation - Energieffektivisering - vad har gjorts och vad ska göras? Mattias Claesson Centerpartiet 2013-11-12
Interpellation Interpellation - En god demensvård kräver bra demensutredningar! Östen Eriksson Kristdemokraterna 2013-11-12
Interpellation Interpellation - Familjecentral i Mariefred Magnus Leivik Moderaterna 2013-11-12
Interpellation Interpellation - Tidig död för kolorectalopererade Lotta Back Vänsterpartiet 2013-11-11
Interpellation Interpellation - Medicin ger färre brott Lotta Back Vänsterpartiet 2013-11-11
Interpellation Interpellation - Finansieringen av hälso- och sjukvården Magnus Leivik Moderaterna 2013-11-11
Interpellation Interpellation - Tillgången på akut vård Magnus Leivik Moderaterna 2013-11-07
Interpellation Interpellation - Medarbetarnas kompetensutveckling Magnus Leivik Moderaterna 2013-11-07
Interpellation Interpellation - Ömtåliga mjukdelar Maud Ekman Vänsterpartiet 2013-10-31
Interpellation Interpellation - Väntetider på akutmottagningarna Mattias Claesson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Magnus Leivik Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Vårdplatser i Landstinget Sörmland Mattias Claesson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Magnus Leivik Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Problem med personalförsörjningen Mattias Claesson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Magnus Leivik Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Hyrpersonal i Landstinget Sörmland Mattias Claesson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Magnus Leivik Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Landstingets vårdskuld till allmänheten Mattias Claesson, Magnus Leivik Centerpartiet, Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Sjukvårdens köer Mattias Claesson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Magnus Leivik Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Befarad kö för upphandlingar Ulf Westerberg Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Landstinget Sörmlands avtalstrohet Ulf Westerberg Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Avgiftsfrihet vid försenad vård Ulf Westerberg Moderaterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Hörselvården Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2013-10-08
Interpellation Interpellation - Allt fler svenskar söker vård utomlands Abshir Osman Moderaterna 2013-10-07
Interpellation Interpellation - Hur står det till med reservvattenförsörjningen på Sörmlands sjukhus Ingrid Nylén Brege Moderaterna 2013-10-07
Interpellation Interpellation - En rimlig akutsjukvård Abshir Osman Moderaterna 2013-05-28
Interpellation Interpellation - Nationella mätningen av antalet trycksår vid våra sjukhus Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2013-05-28
Interpellation Interpellation - Ny ersättningsmodell för den specialiserade sjukvården Ulf Westerberg Moderaterna 2013-05-28
Interpellation Interpellation - Klimatcertifiera Landstinget Sörmland och kompensera för utsläpp Charlotte Svebeus, Erik Liljekrantz Moderaterna, Moderaterna 2013-05-28
Interpellation Interpellation - Visa vart gräset är grönast Maud Ekman Vänsterpartiet 2013-05-27
Interpellation Interpellation - Hur gick det egentligen med vården till papperslösa och gömda flyktingar Magnus Leivik Moderaterna 2013-05-27
Interpellation Interpellation - Vinster eller förluster i sjukvården? Magnus Leivik Moderaterna 2013-05-27
Interpellation Interpellation - Helikopter i samhällets tjänst Gustaf Wachtmeister Moderaterna 2013-05-27
Interpellation Interpellation - Artrosskolor i primärvården Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2013-04-17
Interpellation Interpellation - Robotassisterad kirurgi, hur gör vi i Sörmland. Ställd till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Mattias Claesson Centerpartiet 2013-04-09
Interpellation Interpellation - Utveckling av Hälsoval. Ställd till Landstingsstyrlsens ordförande Charlotta Svebeus Moderaterna 2013-04-09
Interpellation Interpellation - Avgiftsfrihet för besök där inte vårdgarantin uppfyllts. Ställd till Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Westerberg Moderaterna 2013-04-09
Interpellation Interpellation - Marknadsföring av verksamheten "Barn som närstående" Inger Elisabet Sköld Centerpartiet 2013-04-08
Interpellation Interpellation - Vart tar UPP vägen Kristina Fransson Moderaterna 2013-04-08
Interpellation Interpellation - Sjuka barns rätt till vård i hemmet Maud Ekman Vänsterpartiet 2013-04-03
Interpellation Interpellation - Installation av lustgasrening vid Nyköpings Lasarett Magnus Leivik Moderaterna 2013-02-19
Interpellation Interpellation - Utredning av behovet av vårdplatser Magnus Leivik Moderaterna 2013-02-19
Interpellation Interpellation - Regionansökan och skattehöjning banade väg för länsbyte Magnus Leivik Moderaterna 2013-02-19
Interpellation Interpellation - Angående LOV inom landstingets MVC-verksamhet Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2013-02-19
Interpellation Interpellation - Förlossningsskador i Sörmland Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2013-02-19
Interpellation Interpellation - Miljöförbättring genom byte av plastkort Ingrid Nylén Brege Moderaterna 2013-02-18
Interpellation Interpellation - Rent - för hälsans skull Maud Ekman Vänsterpartiet 2013-01-29