Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Motioner och interpellationer

Välj status
Sök på parti
Sök på avsändare
Sök på fråndatum Sök på tilldatum
Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den.
Motioner
Kategori Titel Avsändare Parti Datum
Motion Motion - Öka patienters insyn och minska det administrativa arbetet för personalen Monica Johansson Socialdemokraterna 2023-05-30
Motion Motion - Inför särskild debatt i Regionfullmäktige Monica Johansson Socialdemokraterna 2023-05-30
Motion Motion - Egenvård behövs Malin Karlsson Sverigedemokraterna 2023-05-30
Motion Motion - Hållbart resande Malin Karlsson Sverigedemokraterna 2023-05-30
Motion Motion - Fria arbetsskor Monica Johansson Socialdemokraterna 2023-05-10
Motion Motion - Vartannat regionfullmäktige i Eskilstuna Kim Fredriksson Sverigedemokraterna 2023-04-25
Motion Motion - Max 2 timmars väntetid på akuten Kim Fredriksson Sverigedemokraterna 2023-04-25
Motion Motion - Fler familjecentraler för en ökad samverkan kring våra barn Monica Johansson, Jacob Sandgren Socialdemokraterna, Socialdemokraterna 2023-02-08
Motion Motion - Utveckla persontågstrafiken i Sörmland Magnus Leivik Moderaterna 2022-10-11
Motion Motion - Vi behöver seniormottagningar 2022-09-05
Motion Motion - Bättre ett stick i armen än TBE Elinor Sundén Vänsterpartiet 2022-07-22
Motion Motion - Upphandla 1177 igen för bättre tillgänglighet Eva Callhammar Liberalerna 2022-05-31
Motion Motion - BUP:s entré i Eskilstuna 2022-04-26
Motion Motion - Öka samarbeten och bredda kunskapen om endometrios i Södermanland Anton Berglund Sverigedemokraterna 2022-02-15
Motion Motion - Ingen ska behöva dö ensam Joacim Väppling Kristdemokraterna 2021-12-23
Motion Motion - Låt oss ta er med på en resa Lotta Back Vänsterpartiet 2021-11-23
Motion Motion - Gyllene arbetstider Lotta Back Vänsterpartiet 2021-11-23
Motion Motion - Modernisera tillgången till hälso- och sjukvård Magnus Leivik Moderaterna 2021-11-23
Motion Motion - Låtom oss fröjdas i ungdomens vår Lotta Back Vänsterpartiet 2021-06-08
Motion Motion - Tick, Tick, Stick Lotta Back Vänsterpartiet 2021-06-08
Motion Motion - Inför en uppskattningsbonus Lotta Back Vänsterpartiet 2021-06-08
Motion Motion - Tillåt digitalt signerade motioner och interpellationer Eva Callhammar Liberalerna 2021-04-27
Motion Motion - Digital signering av protokoll och övriga handlingar med Bank-ID Eva Callhammar Liberalerna 2021-04-27
Motion Motion - Krav på goda kunskaper i svenska språket för all vårdpersonal Anton Berglund Sverigedemokraterna 2021-04-27
Motion Motion - Inför fria bussresor för personer över 65 år Anton Berglund Sverigedemokraterna 2021-04-27
Motion Motion - Neutral klädsel Anton Berglund Sverigedemokraterna 2021-04-27
Motion Motion - Krav på utdrag ur belastningsregistret innan anställning i Region Sörmland Anton Berglund Sverigedemokraterna 2021-04-27
Motion Motion - Lägg örat mot rälsen Elinor Sundén Vänsterpartiet 2021-04-27
Motion Motion - Ett värdigt välkommen till världen Lotta Back Vänsterpartiet 2021-04-27
Motion Motion - Inför Hälsoval för Barn och ungdomspsykiatrin Juha Frondelius Kristdemokraterna 2021-04-27
Motion Motion - Rädda liv med hjärtstartsdrönare Eva Callhammar Liberalerna 2021-03-23
Motion Motion - Om krav på utdrag ur belastningsregistret innan anställning i Region Sörmland Anton Berglund Sverigedemokraterna 2021-03-11
Motion Motion - Vaccination mot vattkoppor Juha Frondelius Kristdemokraterna 2021-03-02
Motion Motion - Revidera regelboken för primärvården Eva Callhammar Liberalerna 2020-11-24
Motion Motion - Utred ME-team i Sörmland - patienterna väntar Helena Koch, Maria Gilstig Moderaterna, Moderaterna 2020-11-02
Motion Motion - Inrätta ett program för klimatväxling Magnus Leivik Moderaterna 2020-10-12
Motion Motion - Stärkt hållbarhetsfokus i upphandlingar Magnus Leivik Moderaterna 2020-10-12
Motion Motion - Modernisera mötesbokningen i sjukvården Magnus Leivik Moderaterna 2020-10-12
Motion Motion - Miljö och - klimatstrategi Magnus Leivik Moderaterna 2020-10-12
Motion Motion - Inför en garanti för gott bemötande i vården Magnus Leivik Moderaterna 2020-10-05
Motion Motion - Mer primärvård för pengarna Magnus Leivik Moderaterna 2020-06-24
Motion Motion - Stärk ersättarnas roll i demokratin Magnus Leivik Moderaterna 2020-06-23
Motion Motion - Utveckla den sörmländska skärgården Magnus Leivik Moderaterna 2020-06-01
Motion Motion - Tillåt digitala sammanträden Magnus Leivik Moderaterna 2020-05-25
Motion Motion - Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2020-02-27
Motion Motion - Prioritera tillgängligheten i primärvården Maria Gilstig Moderaterna 2020-02-26
Motion Motion - Jobba bort onödig IT-administration Eva Callhammar Liberalerna 2020-02-11
Motion Motion - Servera viltkött inom Region Sörmlands verksamheter Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2020-02-11
Motion Motion - Kunskap, glädje och så lite tango Lotta Back Vänsterpartiet 2020-02-11
Motion Motion - Tydlig information ger mer vård för pengarna Lotta Back Vänsterpartiet 2020-02-11
Motion Motion - Dags att revidera kommunikationspolicyn Magnus Leivik Moderaterna 2020-01-28
Motion Motion - Re5Gion Sörmland Magnus Leivik Moderaterna 2019-11-25
Motion Motion - Utveckla strategi för Life Science Sörmland Eva Callhammar Liberalerna 2019-11-25
Motion Motion - Förbättrad vård för endometriospatienter Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-11-21
Motion Motion - Dags för ny organisation för hälso- och sjukvården Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-11-13
Motion Motion - Modern personalpolitik för framtiden! Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-09-10
Motion Motion - Får vi LOV? Eva Callhammar Liberalerna 2019-09-10
Motion Motion - Avlasta vårdcentralerna - inför central tidsbokning Eva Callhammar Liberalerna 2019-09-10
Motion Motion - Mätta barn Lotta Back Vänsterpartiet 2019-09-10
Motion Motion - Miljövänlig milersättning Thomas Selig Vänsterpartiet 2019-09-10
Motion Motion - Kan vi få vårt distansförhållande att fungera? Thomas Selig Vänsterpartiet 2019-09-10
Motion Motion - Slopa remisskrav för NP-utredningar Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2019-06-10
Motion Motion - Stjärnkroniker Elinor Sundén Vänsterpartiet 2019-06-03
Motion Motion - Plan för ett klimatneutralt Region Sörmland Petter Söderblom Moderaterna 2019-05-14
Motion Motion - Inför husläkarsystem i Sörmland Eva Callhammar Liberalerna 2019-04-16
Motion Motion - Om hållbarhetsprogrammet Bertil Malmberg Sverigedemokraterna 2019-04-16
Motion Motion - Varma hälsningar presidiet Lotta Back Vänsterpartiet 2019-04-16
Motion Motion - Demokrati för alla, inte bara för några få Lotta Back Vänsterpartiet 2019-04-16
Motion Motion - Själavård för alla, inte bara några få Elinor Sundén Vänsterpartiet 2019-04-16
Motion Motion - Stärk skyddet av information Magnus Leivik Moderaterna 2019-04-03
Motion Motion - Region Sörmland skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl Anton Berglund Sverigedemokraterna 2019-03-12
Motion Motion - Sjukvårdslotteriet Lotta Back Vänsterpartiet 2019-03-12
Motion Motion - Hållbarhetsrapport Petter Söderblom Moderaterna 2019-03-07
Motion Motion - Öppen källkod i ny form Petter Söderblom Moderaterna 2019-03-07
Motion Motion - Inför vårdval i Sörmland Eva Callhammar, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Magnus Leivik Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna 2019-02-04
Motion Motion - Stärk vården för könsstympade flickor och kvinnor i Sörmland Anna af Sillén Moderaterna 2019-02-04
Motion Motion - Stoppa hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Sörmland Anna af Sillén Moderaterna 2019-02-04
Motion Motion - Ett Sörmland för alla Anna af Sillén Moderaterna 2019-02-04
Motion Motion - Andra firar, vi lägger ner Lotta Back Vänsterpartiet 2018-11-14
Motion Motion - Packa en bra ryggsäck Lotta Back, Elinor Sundén Vänsterpartiet, Vänsterpartiet 2018-11-14
Motion Motion - Inrätta ett jämställdhetspris Eva Callhammar Liberalerna 2018-11-13
Motion Motion - Tillgänglighetsanpassning av fullmäktigesalen för funktionshindrade Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2018-11-13
Motion Motion - Värdig vård i livets slutskede Helena Koch Moderaterna 2018-11-06
Motion Motion - Inkludera färgblindhet i dagens glasögonbidrag för barn och unga Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2018-10-23
Motion Motion - Regionalt ansvar för vattnet Carl Werner Miljöpartiet 2018-09-18
Motion Motion - Divestera ur fossila bränslen Nicklas Adamsson, Greta Suvén Miljöpartiet, Miljöpartiet 2018-09-18
Motion Motion - Arbetstidsförkortning för att avlasta medarbetare och underlätta rekrytering inom vården Nicklas Adamsson, Gladys Silva Mory Miljöpartiet, Miljöpartiet 2018-09-18
Motion Motion - God och säker hemsjukvård för barn Carl Werner Miljöpartiet 2018-09-18
Motion Motion - HBTQ-certifieringar Gladys Silva Mory Miljöpartiet 2018-09-18
Motion Motion - Utveckla folkhögskolorna Gladys Silva Mory Miljöpartiet 2018-09-18
Motion Motion - För en mer öppen och demokratisk Sörmlandsregion Nicklas Adamsson Miljöpartiet 2018-09-18
Motion Motion - Korta kötiderna på habiliteringen för barn och unga Madeleine Forsberg Vård för Pengarna 2018-06-19
Motion Motion - Vård istället för fyllecell Maria Gilstig Moderaterna 2018-06-19
Motion Motion - Utveckla den digitaliserade primärvården Ursula Falkringe, Maria Gilstig Moderaterna, Moderaterna 2018-06-19
Motion Motion - Rent hus i Landstinget Sörmland Magnus Leivik Moderaterna 2018-06-19
Motion Motion - Öppen källkod Robin Karlsson Moderaterna 2018-06-19
Motion Motion - En klimatkul tur till kulturen Roja Mahmoudi, Lotta Back Vänsterpartiet, Vänsterpartiet 2018-06-19
Motion Motion - Fler hembesök hos förstagångsföräldrar Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Östen Eriksson Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2018-06-19
Motion Motion - Riktlinjer för uppsägning av anställningsavtal Anders Mansten Politiskt obundna 2018-06-07
Motion Motion - Förbud mot nya rutiner för att hantera larmsignaler Anders Mansten Politiskt obundna 2018-04-23
Motion Motion - Dags att utöka åldersgränserna för mammografiundersökningarna! Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Anna Jernemalm, Östen Eriksson Kristdemokraterna, Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2018-04-17
Motion Motion - Jämlik vård Tommy Fogelberg Vänsterpartiet 2018-04-17
Motion Motion - Amningshjälp Fatima Lantz Vård för Pengarna 2018-04-17
Motion Motion - Inför jour från BUP på kvällstid Tomas Borin Vård för Pengarna 2018-04-09
Motion Motion - Inför kortare väntetider och längre jour på BUP Tomas Borin Vård för Pengarna 2018-04-09
Motion Motion - Om max 2 timmars väntetid på akuten Kim Fredriksson Sverigedemokraterna 2018-03-06
Motion Motion - Screeningprogram för att förebygga prostatacancer Anton Berglund Sverigedemokraterna 2018-03-06
Motion Motion - Alkoholfria skattemedel Roja Mahmoudi, David Aronsson Vänsterpartiet, Vänsterpartiet 2018-03-06
Motion Motion - En digitaliserad barnhälsovård i toppklass Maria Gilstig Moderaterna 2018-03-06
Motion Motion - Vården ska finnas där när den behövs - förbättra hälsan för transpersoner Maria Gilstig Moderaterna 2018-03-06
Motion Motion - Inrätta stipendium för digitalisering Magnus Leivik Moderaterna 2018-03-05
Motion Motion - Inför självinskrivning inom psykiatrin Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2018-02-26
Motion Motion - Cancervård på patientens villkor Helena Koch Moderaterna 2018-02-22
Motion Motion - Översyn av landstingets riktlinjer Anton Berglund Sverigedemokraterna 2018-02-16
Motion Motion angående utveckling av administrativa rutiner för intern kontroll och rättelse Anders Mansten Politiskt obundna 2018-01-25
Motion Motion - Personalens vaccinskydd - vår garanti Ingrid Jerneborg Glimne Moderaterna 2018-01-22
Motion Motion - Vårdoperatör - en modern lösning Ursula Falkringe Moderaterna 2018-01-22
Motion Motion - Anslut till Mina meddelanden Magnus Leivik Moderaterna 2018-01-08
Motion Motion - Våld och hot Christer Sundqvist Moderaterna 2018-01-03
Motion Motion - Ursprungsmärkning av köttråvaran vid servering inom landstinget Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Christina Forss Kristdemokraterna, Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2017-11-08
Motion Motion - Synliggör digitaliseringens miljö- och klimatvinster Petter Söderblom Moderaterna 2017-11-07
Motion Motion - Avgiftsfri tvångsvård Lotta Back Vänsterpartiet 2017-11-06
Motion Motion - Öppna BB på Kullbergska sjukhuset Lars-Göran Karlsson, Mica Vemic Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna 2017-11-03
Motion Motion - Magnetkamera till Kullbergska sjukhuset Lars-Göran Karlsson, Mica Vemic Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna 2017-11-03
Motion Motion - Förtydligande gällande remisskrav Mica Vemic Sverigedemokraterna 2017-11-02
Motion Motion - Öka insatser i förebyggande arbete mot tobaksbruk Ursula Falkringe Moderaterna 2017-10-30
Motion Motion - Ultraljudsdiagnostik Ursula Falkringe Moderaterna 2017-10-23
Motion Motion - Distansmöten - för miljöns skull Christer Sundqvist Moderaterna 2017-10-10
Motion Motion - Minskad vatten- och energiförbrukning Christer Sundqvist Moderaterna 2017-09-26
Motion Motion - Den digitala patienten - när kan vi möta den? Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Anna Jernemalm, Östen Eriksson Kristdemokraterna, Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2017-09-26
Motion Motion - Vårdplatser i livets slutskede Helena Koch Moderaterna 2017-09-20
Motion Motion - Prioritera dialys Christer Sundqvist Moderaterna 2017-09-14
Motion Motion - PAM - Psykiatrisk akutbil Helena Koch Moderaterna 2017-09-05
Motion Motion - Visselblåsarsystem Petter Söderblom Moderaterna 2017-06-20
Motion Motion - Inrätta en klimatfond - för en grönare framtid Magnus Leivik Moderaterna 2017-06-20
Motion Motion - Vision Heltider i Landstinget Sörmland 2025 Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2017-06-20
Motion Motion - Mikroplaster - vårt stora hot mot våra marina ekosystem Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Anna Jernemalm Kristdemokraterna, Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2017-06-20
Motion Motion - Satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2017-06-20
Motion Motion - Möjlighet att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2017-06-20
Motion Motion - Neutral klädsel Anton Berglund Sverigedemokraterna 2017-06-20
Motion Motion - Rening från medicinrester! Christer Sundqvist Moderaterna 2017-05-02
Motion Motion - Rätt personal på rätt plats! Christer Sundqvist Moderaterna 2017-05-02
Motion Motion - Dags för e-lönebesked i Landstinget Sörmland Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2017-04-03
Motion Motion - Ytterligare vårdcentral i Trosa kommun Helena Koch Moderaterna 2017-03-28
Motion Motion - Ge oss en social investeringsfond värd namnet! Christer Sundqvist Moderaterna 2017-03-08
Motion Motion - Självtest kan få fler att ta cellprov Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2017-02-27
Motion Motion - Den ojämlika elevhälsan Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2017-02-10
Motion Motion - Inrätta en innovationsfond i Landstinget Sörmland Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2017-01-10
Motion Motion - Ett landsting - en valkrets Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-11-08
Motion Motion - Social aktivitet på recept Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-09-15
Motion Motion - Rätt hjälpmedel i rätt tid - låt hjälpmedelscentralen frigöra vårdplatser Christer Sundqvist Moderaterna 2016-06-01
Motion Motion - När det är svårt att vara småbarnsförälder Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-05-31
Motion Motion - Digital mottagning för unga diabetiker Östen Eriksson Kristdemokraterna 2016-05-31
Motion Motion - Om att minimera utskick av handlingar Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2016-04-26
Motion Motion - Om motioners beredning Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2016-04-26
Motion Motion - Om laddinfrastruktur Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2016-04-26
Motion Motion - "Snabbspår" för unga vuxna inom psykiatrin Lotta Back Vänsterpartiet 2016-03-31
Motion Motion - Digitalt idélab för framtidens sjukvård Robin Karlsson Moderaterna 2016-03-23
Motion Motion - Vi behöver fler seniormottagningar Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-03-22
Motion Motion - Vård på distans Christer Sundqvist Moderaterna 2016-03-07
Motion Motion - Investera i ny teknik i fullmäktigesalen Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2016-03-07
Motion Motion - Införande av biosimilarer Ursula Falkringe Moderaterna 2016-03-07
Motion Motion - Avskaffa politikernas fallskärm Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2016-02-18
Motion Motion - Starta ett hospice i Sörmland Madeleine Forsberg Vård för Pengarna 2016-02-18
Motion Motion - Handlingsplan gällande hyrpersonal Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-02-11
Motion Motion - Förbättra parkeringssituationen vid Nyköpings lasarett Ulf Westerberg Moderaterna 2016-01-25
Motion Motion - Samtalsmottagningar för unga vuxna Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2016-01-20
Motion Motion - Verksamhetsanpassad utbildningsbudget Lorena Ramos Vård för Pengarna 2016-01-19
Motion Motion - Vi behöver en trygg och säker barnsjukvård i Östra Sörmland Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-12-08
Motion Motion - Screening för typ 2-diabetes Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-11-24
Motion Motion - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige Magnus Leivik Moderaterna 2015-11-24
Motion Motion - Minska kostnaderna för politiker Anton Berglund Sverigedemokraterna 2015-11-20
Motion Motion - Flextid - ingen fördel för vårdpersonal med hög arbetsbelastning Maria Gilstig Moderaterna 2015-11-17
Motion Motion - Redovisa akutväntetiden på landstingets hemsida Ulf Westerberg Moderaterna 2015-10-27
Motion Motion - Ambulanssjukvård är också sjukvård Maria Gilstig Moderaterna 2015-10-27
Motion Motion - Halkskydd till personer över 65 år Anton Berglund Sverigedemokraterna 2015-10-26
Motion Motion - Wi-fi & mobilanslutning på Nynäs Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2015-10-26
Motion Motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-08-26
Motion Motion - Digitalt frikort Christer Sundqvist Moderaterna 2015-06-16
Motion Motion - Erbjudande om moderna betalningssätt Christer Sundqvist Moderaterna 2015-06-16
Motion Motion - Låt landstingsanställda ge blod på arbetstid Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-06-15
Motion Motion - Fria bussresor för pensionärer Anton Berglund Sverigedemokraterna 2015-06-12
Motion Motion - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Helena Koch Moderaterna 2015-06-10
Motion Motion - Rätten till likvärdig ambulanssjukvård i hela Sörmland Magnus Leivik Moderaterna 2015-05-29
Motion Motion - God och säker vård till äldre med psykisk ohälsa Maria Gilstig Moderaterna 2015-05-27
Motion Motion - Förebygg allergi i Sörmland Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-05-11
Motion Motion - Inrätta diagnostiskt centrum i Sörmland Magnus Leivik Moderaterna 2015-04-28
Motion Motion - Ambulanssjukvårdarnas arbetssituation gällande arbetstiderna Björn Karlsson Sverigedemokraterna 2015-04-28
Motion Motion - Ingen ska behöva dö i ensamhet på sjukhus Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-04-27
Motion Motion - Stöd befintlig personal Lotta Back Vänsterpartiet 2015-04-27
Motion Motion - Effektivare beredning av motioner Ulf Westerberg Moderaterna 2015-04-27
Motion Motion - Det öppna landstinget - gör landstingets diarium tillgängligt på internet Ulf Westerberg Moderaterna 2015-04-27
Motion Motion - Det öppna landstinget - gör landstingets ekonomiska redovisning tillgänglig på internet Ulf Westerberg Moderaterna 2015-04-27
Motion Motion - Inrätta ett motions- och interpellationsregister Ulf Westerberg Moderaterna 2015-04-27
Motion Motion - Öppna för digitala vårdcentraler i Sörmland Magnus Leivik Moderaterna 2015-04-24
Motion Motion - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland Helena Koch Moderaterna 2015-04-24
Motion Motion - Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-04-21
Motion Motion - Det öppna landstinget - från vision till verklighet Robin Karlsson Moderaterna 2015-04-20
Motion Motion - Mindre koldioxidutsläpp från landstingets transporter Christer Sundqvist Moderaterna 2015-04-20
Motion Motion - Ökad tillgänglighet till kiropraktik och naprapat Lotta Back Vänsterpartiet 2015-04-09
Motion Motion - Det behövs en familjecentral i Flen Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-04-07
Motion Motion - Alkoholstopp för operationspatienter Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2015-03-03
Motion Motion - Halvera utbudet på landstingsfinansierade folkhögskolor Anton Berglund Sverigedemokraterna 2015-03-02
Motion Motion - Könsneutral vaccinering Maud Ekman Vänsterpartiet 2015-02-16
Motion Motion - E-förslag och medborgarförslag Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2015-01-20
Motion Motion - Reglemente för omställningsbidrag Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2015-01-20
Motion Motion - Landstinget skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl Anton Berglund Sverigedemokraterna 2014-11-20
Motion Motion - Screening för benskörhet hos äldre Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2014-10-30
Motion Motion - Vården av kvinnor med endometrios Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2014-10-30
Motion Motion - Minska kostnaderna för politiska sekreterare i syfte att frigöra pengar till vården Jonas Lindeberg, Lorena Ramos Vård för Pengarna, Vård för Pengarna 2014-10-22
Motion Motion - Anställningsstopp inom central administration Jonas Lindeberg Vård för Pengarna 2014-10-22
Motion Motion - Effektivisering av Regionförbundet Sörmland Jonas Lindeberg, Jenny Osanius Vård för Pengarna, Vård för Pengarna 2014-10-22
Motion Motion - Förändrat partistöd Madeleine Forsberg, Jenny Osanius Vård för Pengarna, Vård för Pengarna 2014-10-22
Motion Motion - Nalleakut Maud Ekman Vänsterpartiet 2014-10-14
Motion Motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2014-07-08
Motion Motion - Förenklad hörselvård Magdalena Jerlström Centerpartiet 2014-06-17
Motion Motion - Grönt utvecklingscentrum för småskalig energiproduktion Mattias Claesson Centerpartiet 2014-06-17
Motion Motion - Dags för en bättre parkeringssituation vid Nyköpings lasarett, bygg parkeringshus! Mattias Claesson Centerpartiet 2014-06-04
Motion Motion - Stärk samhällets preventiva insatser mot självmord Magnus Leivik Moderaterna 2014-06-03
Motion Motion - Inför självtester vid blodförtunnande behandling Magnus Leivik Moderaterna 2014-05-23
Motion Motion - Allergicertifiera landstinget Sörmland Adam Marttinen Sverigedemokraterna 2014-05-07
Motion Motion - Ta vara på undersköterskor Kristina Fransson Moderaterna 2014-04-29
Motion Motion - Avgiftsfri mammografi Maud Ekman Vänsterpartiet 2014-04-28
Motion Motion - Dags att uppdatera Mattias Claesson Centerpartiet 2014-04-16
Motion Motion - Ta tillvara personalens språkkompetenser Mattias Claesson Centerpartiet 2014-04-16
Motion Motion - Nya behandlingsmetoder och mindre företag i vården Mattias Claesson Centerpartiet 2014-04-16
Motion Motion - Landstingsskolan, en sammanhållen introduktion för alla anställda Mattias Claesson Centerpartiet 2014-04-16
Motion Motion - Ställ krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel Mattias Claesson Centerpartiet 2014-04-16
Motion Motion - Vänta inte för länge på akut vård Abshir Osman Moderaterna 2014-03-05
Motion Motion - Inför journalsamordnare i hälso- och sjukvården Ingrid Nylén Brege Moderaterna 2013-11-28
Motion Motion - Använd solceller vid ny- och ombyggnation Ingrid Nylén Brege Moderaterna 2013-11-28
Motion Motion - Det behövs en Familjecentral i Katrineholm Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2013-11-28
Motion Motion - Färdtjänst i egen regi Maud Ekman Vänsterpartiet 2013-11-25
Motion Motion - En jämlik cancervård Maud Ekman Vänsterpartiet 2013-11-25
Motion Motion - Utväg Sörmland - samverkan för kvinnofrid Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna 2013-11-22
Motion Motion - Det behövs en Familjecentral i Mariefred Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Malin Klara Maria Eklånge, Östen Eriksson Kristdemokraterna, Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2013-11-18
Motion Motion - Avgiftsfrihet vid vårdskador Magnus Leivik Moderaterna 2013-10-23
Motion Motion - LED är i tiden - modernisera belysningen i landstinget Mattias Claesson Centerpartiet 2013-10-04
Motion Motion - Fornminnesfaddrar Adam Marttinen Sverigedemokraterna 2013-09-17
Motion Motion - Landstingspolitiker ska beredas möjlighet att praktisera i landstingets verksamheter Adam Marttinen Sverigedemokraterna 2013-09-17
Motion Motion - Inrätta ett organiserat traumastöd för nyanlända barn och ungdomar Kristina Fransson, Madeléne Tannarp Moderaterna, Moderaterna 2013-06-11
Motion Motion - Landsbygdssäkra politiska beslut i Landstinget Sörmland Mattias Claesson Centerpartiet 2013-06-11
Motion Motion - Kommunikationsstöd i förlossningsvården Lotta Back, Maud Ekman Vänsterpartiet, Vänsterpartiet 2013-06-11
Motion Motion - Förbättrad elevhälsovård Torbjörn Eriksson, Malin Klara Maria Eklånge, Kristina Fransson Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 2013-06-11
Motion Motion - Rätten till likvärdig ambulanssjukvård i hela Sörmland Magnus Leivik, Sibylle Ekengren, Lotta Egeland Moderaterna, Moderaterna, Moderaterna 2013-06-11
Motion Motion - Tillsätt en kommission mot vårdköer Gustaf Wachtmeister, Magnus Leivik Moderaterna, Moderaterna 2013-06-11
Motion Motion - Försöksverksamhet med äldrevårdcentraler i länet Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2013-06-11
Motion Motion - Antidrogkampanj mot Cannabis Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna , Kristdemokraterna 2013-04-23
Motion Motion - Anställ fler människor med funktionsnedsättning Inger Elisabet Sköld Centerpartiet 2013-04-23
Motion Motion - Landstingets entreprenörer ska betala skatt i Sverige Maud Ekman, Conny Jakobsson Vänsterpartiet , Vänsterpartiet 2013-04-22
Motion Motion - Sveriges friskaste län 2025 - börjar med dagens ungdomar Inger Andersson, Maud Ekman, Conny Jakobsson, Lotta Back Vänsterpartiet , Vänsterpartiet , Vänsterpartiet , Vänsterpartiet 2013-04-22
Motion Motion - Villkor för upphandling Maud Ekman, Conny Jakobsson Vänsterpartiet , Vänsterpartiet 2013-04-22
Motion Motion - SMS-livräddare i Sörmland Östen Eriksson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi Kristdemokraterna, Kristdemokraterna 2013-03-05
Motion Motion - Hållbar organisation Mattias Claesson, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Magnus Leivik Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna 2013-03-05
Motion Motion - Gör det enklare för patienten Magnus Leivik, Kristina Fransson, Ann Berglund Moderaterna, Moderaterna, Moderaterna 2013-03-05
Motion Motion - Tillgänglighet vid Nyköpings lasarett Maud Ekman Vänsterpartiet 2013-03-04
Motion Motion - Kontakt med närstående efter suicid Maud Ekman Vänsterpartiet 2013-03-04
Motion Motion - Ekonomiska konsekvenser av beslut Tuula Marja Irene Fröderos Moderaterna 2013-03-04
Motion Motion - Låt 1177 svara i sjukvårdens telefoner Magnus Leivik, Abshir Osman Moderaterna, Moderaterna 2013-02-25
Motion Motion - Främja sörmländska kulturarbetare Adam Marttinen Sverigedemokraterna 2013-02-04