Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Tillbaka
Motion
DokumentkategoriProtokollsutdrag
Titel§ 96/19 RF Interpellation - Frågor om frågor, ställd till Tomas Borin (VfP), regionfullmäktiges ordförande
Avsändare
Parti
StatusAvslutat
Filer
Handlingar
Protokollsutdrag RF § 96/19