Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Tillbaka
Motion
DokumentkategoriProtokollsutdrag
Titel§ 68/21 RF Interpellation - Rehabilitera och Aktivera med gemensamma resurser. RAR. Hur går det?, ställd till Jacob Sandgren (S), regionråd med särskilt samordningsansva
Avsändare
Parti
StatusAvslutat från handläggare
Filer
Handlingar
Protokollsutdrag RF § 68/21