Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Inför digitala brev i e-brevlåda till patienter

Sammanfattning

Region Sörmland bör successivt gå över till digitala brev till patienter som önskar detta. På så sätt får patienten kallelser och brev från vården direkt till sin valda digitala brevlåda och/eller inloggning på 1177.se. Återbudstider kan då nyttjas i större utsträckning, samt det är mer hållbart att minska användandet av pappersbrev.

Beskrivning

Region Sörmland bör under år 2022 erbjuda patienter möjligheten att få alla sina kallelser och brev från vården direkt till sin valda digital brevlåda och/eller en portal på 1177 där all övrig vårdrelaterade information redan finns.

Fördelar är att patienten får kallelser, bokade tider och provsvar direkt i sin portal, och slipper vänta upp till 3 arbetsdagar på posthantering till brevlådan.

Återbudstider kan då nyttjas i större utsträckning då man får den bokade tiden direkt i sin digitala brevlåda, då tiderna kan bokas upp med kort varsel.

Det är också en fråga om hållbarhet och miljötänk där användandet av pappersbrev successivt bör minska ju mer samhället och utbudet digitaliseras, framför allt i en tid då den traditionella brevleveransen inte längre sker varje dag till patientens brevlåda.
Det finns givetvis även ett kostnadseffektiv aspekt i detta då traditionella brev kostar både material, frimärke och administration, men där digitala brev kan skickas till patienten utan kostnad och leveransen sker utan fördröjning.

Varje vecka skickar enbart Mälarsjukhuset ca 10 000-12 000 stycken pappersbrev till patienter.

Patienter som fortfarande vill ha brev i pappersform ska givetvis erbjudas detta.