Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Mer ätbart i parker och på grönytor!

Sammanfattning

I och med den stora omställning som samhället står inför på grund av klimatförändringarna behöver regioner bli mer självförsörjande på mat. Mitt förslag går ut på att de planteringar av buskar, träd och andra växter som görs av regionen ska vara av matbringande arter.

Beskrivning

Mycket inspiration kan hittas i litteratur kring så kallade skogträdgårdar där träd, buskar och örtartad växtlighet kombineras för att skapa små ekosystem med stor avkastning vad gäller ätbara växtdelar, bär, frukt och nötter. Dessa ekosystem gynnar biologisk mångfald samtidigt som de mättar magar.
Parker och andra gröna offentliga ytor som är lummiga och välfyllda av växter är viktiga av flera anledningar. De blir gröna lugna oaser som bidrar till ökade möjligheter till hälsosam rekreation. Det blir lättillgängligt att skörda ätbart för alla men främst för de som inte har egen trädgård eller möjlighet att odla eller att ta sig ut i skog och mark. Det blir gröna lungor för stadsmiljöer där regionen har mark och kommer att bli koldioxidsänkor som är väldigt viktiga för framtiden. Att lummiga grönytor dessutom skapar svalkande platser är ju en härlig bonus.
Jag föreslår att en betydande del av regionens gröna ytor ska bestå av träd, buskar och växter som genererar mat. Detta för att:
• Skapa en mer hållbar och lokal livsmedelsproduktion
• Öka den biologiska mångfalden
• Ge alla oavsett boende och förmågor möjlighet att skapa en nära och god relation till naturen

Länk(ar) till relaterad information