Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Nationell synkronisering behövs av journalsystemet

Sammanfattning

Beskrivning

Att patientens journal kan läsas i alla landsting av behörig personal för att kunna ge rätt vård. Pat kan riskera att få en allergisk livshotande chock när inte andra vårdande instanser kan läsa patientens journal och se innehållet. Ex livshotande allergier, som ex penicillin. Samt att de som missbrukar narkotika lättare och bättre samt snabbare kan följas,upptäckas och att narkotika inte lika lätt kan skrivas ut , utan behandlande läkare ser historiken bakom och att patienten sökt på andra platser/ institutioner.
Det leder till att de som behöver den medicinen nekas då missbruket är så stort. Detta problem borde vara enkelt att lösa.