Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Utred ett gemensamt system för regionens färdtjänstresor i samråd med beställarna kommunerna

Sammanfattning

Beskrivning

Samsyn på Kollektivtrafik och Färdtjänst. I och med den nya regionbildningen är det dags att Region Sörmland tillsammans med kommunerna kommer fram till en gemensam lösning och ett hållbart resande för den kompletterande trafiken till kollektivtrafiken nämligen färdtjänsten.
Idag gäller olika regler och olika priser beroende på i vilken kommun man bor i trots detta att färdtjänsten ska vara ett komplement till övrig regiontrafik. Färdtjänsten bör därför jämställas med samma villkor som övrig kollektivtrafik både pris och zonmässigt idag skiljer detta åt och många resenärer får betala skyhöga priser för sin färdtjänstresa. Man ska inte som resenär bli bestraffad för att man har ett hinder som inte gör det mögligt att ta vanlig buss eller tåg och många av dessa har dessutom redan en ansträngd ekonomi i form av Sjukbidrag, A-kassa eller Pension.
Därför bör Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet utreda ett gemensamt system för regionens färdtjänstresor i samråd med beställarna Kommunerna.