Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Patienter som söker vård för symtom relaterade till ofrivillig ensamhet

Sammanfattning

Åtgärder och arbetssätt att införa i primärvården för att fånga upp och lotsa vidare patienter som söker för symtom relaterade till ofrivillig ensamhet. Exempelvis införa användning av ensamhetsskala och skapa ett nytt team, alternativt utöka det befintliga psykosociala teamet, för denna patientgrupp.
Detta är en redovisning av vårt examensarbete som är baserat på undersökningar gjorda på vårdcentralen City gällande rutiner och bemötande av denna patientgrupp. Studien är gjord utifrån vårdcentralens situation.

Beskrivning

Fler och fler i vårt samhälle är ofrivilligt ensamma idag. Det är inte ovanligt att ofrivillig ensamhet i längden kan leda till olika, ofta diffusa, fysiska och psykiska symtom och vidare också kontakt med vården. Vårt förslag är att de som tillhör den här patientgruppen ska synliggöras samt bemötas och behandlas på ett anpassat sätt genom nya och/eller förändrade rutiner. Vi tror att detta skulle leda till en win-win-situation för både vårdpersonal och patienter. Exempel på nya arbetssätt är att använda sig av en ensamhetsskala som berörda patienter får fylla i vid läkarbesök samt att skapa ett nytt team, eller alternativt utöka det befintliga psykosociala teamet, för denna patientgrupp. Detta team skulle erbjuda anpassad behandling och, för att erbjuda patienterna olika vägar till ett utökat socialt kontaktnät, ha ett nära samarbete med kommunala verksamheter, idéella organisationer samt med föreningslivet. Ytterligare ett exempel är att erbjuda social samvaro på recept.