Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Lönesatsning på sjuksköterskor i öppenvården

Sammanfattning

Sjuksköterskor i öppenvården ligger efter i lön vilket leder till att erfarna sjuksköterskor slutar. De som anställs får ofta högre lön än de som arbetat där ett tag, vilket leder till att ännu fler slutar. En del mottagningar och vårdcentraler har svårt att rekrytera och är underbemannade. Jag föreslår en lönesatsning på sjuksköterskor i öppenvården.

Beskrivning

Bakgrund: 2016 gjordes en lönesatsning på sjuksköterskor inom slutenvården. Sjuksköterskor med mer än 3 års erfarenhet fick i snitt 3500 kr mer i månadslön. Det har gjort att vi som arbetar i öppenvård halkat efter lönemässigt. Flera sjuksköterskor på min arbetsplats har redan sagt upp sig eller letar andra arbeten på grund av lönen. De som har bytt arbete till annan arbetsgivare får mellan 4-10 000 mer i lön. Om de inte går till ett bemanningsföretag dvs för då stiger lönen med avsevärt mycket mer. Samtidigt anställs nya sjuksköterskor som får upp till 8000 kr mer i lön än de som redan arbetar här trots lika lång erfarenhet.

De är de som är mest trogna Region Sörmland och arbetar kvar länge som får minst i lön om man arbetar inom öppenvården. Måste man byta arbetsgivare för att få ut en rättvis lön?

Vi som arbetar inom öppenvården har ofta lång erfarenhet. Många av oss har gått vidareutbildningar och har olika typer av specialansvar. När en ny sjuksköterska kommer och ska ta över våra arbetsuppgifter tar det ofta flera år för att få den erfarenheten som behövs för att vara självgående. För att få dem anställda hos oss måste ni ge dem mer i lön, vilket ni istället kunde gett dem som slutat. Det kostar även pengar att ge dem den utbildningen som de som slutat hade.

Om 4 år ska vi vara Sveriges friskaste län. Vi ska enligt Regionfullmäktige (Framtidens hälso- och sjukvård 2.0) göra en kraftsamling kring exempelvis förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi ska även minska onödig vård för patienter med komplexa vårdbehov. Det är just detta vi i öppenvården arbetar för. Vidare vill Regionfullmäktige vara en attraktiv arbetsgivare där vi som anställda ska känna arbetsglädje och stolthet. Jag vill mena att när kollegor med mindre erfarenhet och utbildning som tar ett mindre ansvar än en själv får flera tusen mer i lön så försvinner både arbetsglädjen och stoltheten, och man känner sig inte uppskattad i sin yrkesroll.

För att öka chanserna till ett friskt län behövs en lönesatsning på sjuksköterskor i öppenvården så att erfarna sjuksköterskor stannar kvar på sin arbetsplats. Min gissning är att det inte skulle öka kostnaderna då ny personal med högre lön inte behöver inskolas och utbildas.

Förslag: Lönesatsning på erfarna sjuksköterskor i öppenvården med 3500 kr/ månad.