Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Så här fungerar det

Ett e-förslag, även kallad e-petion, är ett förslag från medborgare till regionens förtroendevalda.

Ett e-förslag är publicerat i 3 månader. Förslaget är då aktivt och det går att skriva under. Inkomna förslag bevakas av de förtroendevalda, om en förtroendevald stödjer ett förslag och vill driva frågan kommer den som lämnat förslaget att bli kontaktad. Ett e-förslag med över 100 underskrifter presenteras i regionstyrelsen, styrelsen avgör sedan om förslaget ska beredas vidare. När slutdatumet paserat arkiveras förslaget, det går då inte längre att skriva under, men det går fortfarande att läsa.

Regionfullmäktiges presidium är ansvarigt för kontakter med förslagsställare i e-förslagsprocessen.

I samband med registrering av e-förslag behöver vi spara och behandla dina personuppgifter för att eventuellt kunna kontakta dig. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Handlingar som inkommer till regionen omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att den handling du skickat in kan komma att lämnas ut efter begäran. Personuppgiftsansvarig i Region Sörmland är regionstyrelsen.
Har du generella frågor om e-förslag, kontakta Region Sörmland via funktionsbrevlådan: Nämndsekreterare