Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Avslutade e-förslag

Här ser du alla avslutade förslag, det vill säga förslag som hanterats av regionen. Dessa förslag går inte längre att skriva under. För att se förslaget samt regionens beslut, klicka på förslagets rubrik.


Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den.
E-förslag
Titel Slutdatum Underskrifter Status
Höj lönen för nyexaminerade sjuksköterskor! 2019-02-25 252 Avslutad med bifall
Interreligiösa rum/ bönerum 2021-03-08 102 Avslutad med bifall
Nationell synkronisering behövs av journalsystemet 2019-02-01 6 Ej uppnått 100 underskrifter
Incheckningsterminal 2019-03-22 1 Ej uppnått 100 underskrifter
Besökskartor 2019-03-22 1 Ej uppnått 100 underskrifter
Frikort 2019-07-12 2 Ej uppnått 100 underskrifter
Utred ett gemensamt system för regionens färdtjänstresor i samråd med beställarna kommunerna 2019-10-11 4 Ej uppnått 100 underskrifter
Bättre förutsättningar för sjuksköterskor att ge cancerrehabilitering! 2019-12-06 56 Ej uppnått 100 underskrifter
Personalgym 2020-04-07 21 Ej uppnått 100 underskrifter
Listning via 1177 2020-04-08 9 Ej uppnått 100 underskrifter
Öppna MIVA på KSK 2020-06-30 1 Ej uppnått 100 underskrifter
Patienter som söker vård för symtom relaterade till ofrivillig ensamhet 2020-09-05 10 Ej uppnått 100 underskrifter
Höj parkeringsavgiften och gör busstrafiken kostnadsfri 2021-06-19 1 Ej uppnått 100 underskrifter
Förbättra tryggheten för blivande föräldrar 2021-11-11 1 Ej uppnått 100 underskrifter
Lönesatsning på sjuksköterskor i öppenvården 2021-11-11 46 Ej uppnått 100 underskrifter
Grupp biljett för skolor och fritidshem 2021-11-11 2 Ej uppnått 100 underskrifter
Mensskydd på regionens toaletter 2021-12-29 4 Ej uppnått 100 underskrifter
Inför digitala brev i e-brevlåda till patienter 2022-04-04 9 Ej uppnått 100 underskrifter
Upprustning av Nyköpings lasaretts yttre byggnad(er) 2022-08-23 2 Ej uppnått 100 underskrifter
Diabetes1 2022-08-23 1 Ej uppnått 100 underskrifter
Palliativt råd 2022-10-11 2 Ej uppnått 100 underskrifter
Den bristfälliga vården för Ödemsjukdomar i Regionen? 2022-11-15 16 Ej uppnått 100 underskrifter
Mer ätbart i parker och på grönytor! 2022-12-01 15 Ej uppnått 100 underskrifter
Parkeringshus vid Kullbergska sjukhuset 2023-06-15 20 Ej uppnått 100 underskrifter
Reumatolog till Nyköping 2023-06-15 35 Ej uppnått 100 underskrifter
Varför information/remissbekräftelser/fakturor via PostNord? 2023-07-03 2 Ej uppnått 100 underskrifter
Första hjälpen 2024-04-24 4 Ej uppnått 100 underskrifter
Parkeringssituationen runt Mälarsjukhuset 2024-04-24 3 Ej uppnått 100 underskrifter
Inför ett integrerat biljettsystem för Mälardalsregionerna likt södra Sverige (med start i Region Sörmland) 2024-05-15 78 Ej uppnått 100 underskrifter
Inloggningsterminaler 2024-06-20 1 Ej uppnått 100 underskrifter
Återanvändning av hjälpmedel 2024-07-08 1 Ej uppnått 100 underskrifter
PARKERINGSSKYLTAR Eskilstuna 0 Avslutad utan hantering
Jämlik vård 0 Avslutad utan hantering