Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Bättre förutsättningar för sjuksköterskor att ge cancerrehabilitering!

Sammanfattning

Beskrivning

Bakgrund: Redan 2017 skrevs det i media om att landstinget Sörmland är dåliga på cancerrehabilitering. Brist på personal upplevs vara anledningen till detta. Jag menar att det även är brist på kunskap och utbildning som är anledningen. Cancerrehabilitering är ju ett väldigt aktuellt ämne, och det kommer hela tiden ny kunskap. Just nu pågår ett projekt i vårt landsting där man diskuterar hur cancerrehabiliteringen ska utformas. Detta ska ske med oss kontaktsköterskor, som inte har möjlighet att uppdatera oss i ämnet.

Nu skriver jag för den kliniken jag arbetar på, som är kirurgmottagningen på Mälarsjukhuset. Vi är många här som brinner för cancerrehabilitering och vi har alla olika utbildningar med oss, många är grundutbildade sjuksköterskor som läst vidare. Exempelvis kontaktsköterskor, stomiterapeuter och uroterapeuter. Vi sjuksköterskor följer ofta upp patienterna i flera år efter deras canceroperation, en uppgift vi tagit över för att avlasta läkarna. Det är även många sköterskor som utbildat sig till skopister. De utför koloskopier, gastroskopier och cystoskopier, även det en uppgift som tidigare varit läkarnas. Det är oftast bara oss sköterskor de träffar när cancerbehandlingen är färdig och rehabiliteringen bör pågå.

Problem: Vi saknar dock aktuell kunskap för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård efter cancerbehandlingen. Budgeten för oss sjuksköteror när det gäller utbildning är 1600 kr/ sjuksköterska/år. Det räcker inte så långt med tanke på att utbildningarna ofta är förlagda i andra städer. Det ska räcka till deltagaravgifter, trasportkostnader och eventuellt hotell.

Budgeten för läkarna är 10.000 kr/ läkare/ år. Räcker inte heller särskilt långt, men ändå så de kan hålla sig uppdaterade/delta i konferenser och kongresser.

Förslag på åtgärd: Öka budgeten till utbildning för oss sjuksköterskor. Det skulle leda till högre kvalitét på vården och bättre cancerrehabilitering. Det skulle även göra Mälarsjukhuset till en mer attraktiv och jämlik arbetsplats!!

Jessica Ejdetjärn
Kontaktsjuksköterska och Stomiterapeut
Kirurgmottagningen, MSE