Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Öppna MIVA på KSK

Sammanfattning

Öppna centralt MIVA på KSK.

Beskrivning

För att förstärka den akuta vården/intensivvården för sörmlänningar i den västra länsdelen så skulle man kunna centralisera MIVA-vården till KSK. Medför mer arbete för narkosläkaren som isf behöver finnas på KSK 24/7 och som inte nu, i beredskap i hemmet. Denne kan isf handlägga akutfall på akuten dessutom, vara med från början och tidigt kunna besluta och ge vård i tid. Under pg coronautbrott har brister upptäckts (dödsfall) som kanske beror på att befolkningen har för långt att åka upp till MSE? (8 mil) Eller att befolkningen inte väljer att åka då det är för långt, Man väntar för länge dessutom. Om vården ist erbjuds ”nästan” på hemmaplan på KSK så väljer kanske fler att söka tidigare? I o m erbjuden dialysvård på KSK så kan man dessutom erbjuda MIVA-patienterna dialys dessutom! Den akuta sörmländska vården måste vara likvärdig och att den är akut innebär inte att den kan vänta 7-8 mil! MSE har fått fler IVA-platser och snart en hkp-platta. sjukvården för befolkningen i västra erbjuds en ambulans utan intubationsförmåga/intensivvård och en bilresa på många mil. Hoppas detta kommer upp i förmågeanalysen som görs efter att coronautbrottet klingat av. Hoppas att någon som förstår läser detta. /LA