Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Höj parkeringsavgiften och gör busstrafiken kostnadsfri

Sammanfattning

Region Sörmland har miljömål och miljöpolicy samtidigt som regionen främjar bilåkandet framför att åka kollektivt. I Sala är all busstrafik kostnadsfri. I Katrineholm är all parkering kostnadsfri. På de flesta av regionens parkeringar kan regionanställda parkera för så lite som 70kr i månaden. Sörmlandstrafikens månadskort kostar 600-930kr. Jag anser att göra kollektivtrafiken kostnadsfri och höja parkeringsavgiften uppmuntrar våra invånare att åka kollektivt, vilket går mer i linje med vad regionen eftersträvar.

Beskrivning

Att uppmuntra bilåkandet genom att erbjuda regionanställda parkeringsplatser för så lite som 70kr i månaden, går stick i stäv med regionens egen policy om Hållbart resande som säger:

"Syftet är främst att minska det privata bilanvändandet och främja gång-, cykel-, och kollektivtrafik eller att se till att vissa resor inte behöver ske överhuvudtaget. "

I Sala (i Västmanlands län) är all busstrafik kostnadsfri. I Katrineholm är all parkering i hela staden kostnadsfri. Borde inte Region Sörmland följa sin egen policy genom att höja parkeringsavgiften så att det blir marknadsmässiga priser samt göra kollektivtrafiken kostnadsfri, för att uppmuntra hållbart resande där utsläppen faktiskt går att styra?

Med vänliga hälsningar / Ulrika Sellén

Länk(ar) till relaterad information